Start Start Kontakt Kontakt

Seminarium prawne - relacja

Seminarium prawneOmówienie sytuacji prawnej stowarzyszeń prowadzących małe szkoły i małe przedszkola oraz zebranie opinii prawnych na temat praktycznych uwarunkowań prowadzenia placówek oświatowych - to główne cele seminarium prawnego, którego pierwsza część odbyła się 30 maja 2011 r. w Warszawie.

Więcej...

Organizacja seminarium - zapytanie ofertowe

Status zapytania: anulowane

ogloszenieZwiązek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich (Polska YWCA) poszukuje organizatora pobytu 30-osobowej grupy uczestników seminarium prawnego w projekcie "Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi", realizowanym w partnerstwie z Federacją Inicjatyw Oświatowych.

Więcej...

Partnerstwo SRW - relacja z seminarium

Seminarium w Jachrance28-29 marca 2011 r. w Jachrance pod Warszawą odbyło się seminarium inaugurujące projekt "Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi". Brało w nim udział 30 aktywnych przedstawicieli SRW z całego kraju. Polska YWCA - partner w projekcie - była organizatorem spotkania.

Więcej...