Start Start Kontakt Kontakt

Obradowało walne zebranie członkiń Polskiej YWCA

wymiana - foto11 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyło się coroczne walne zebranie członkiń Związku Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA, które przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe ustępującego zarządu i wybrało nowe władze - zarząd i komisję rewizyjną.

Więcej...

Seminarium prawne - relacja

Seminarium prawneOmówienie sytuacji prawnej stowarzyszeń prowadzących małe szkoły i małe przedszkola oraz zebranie opinii prawnych na temat praktycznych uwarunkowań prowadzenia placówek oświatowych - to główne cele seminarium prawnego, którego pierwsza część odbyła się 30 maja 2011 r. w Warszawie.

Więcej...

Organizacja seminarium - zapytanie ofertowe

Status zapytania: anulowane

ogloszenieZwiązek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich (Polska YWCA) poszukuje organizatora pobytu 30-osobowej grupy uczestników seminarium prawnego w projekcie "Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi", realizowanym w partnerstwie z Federacją Inicjatyw Oświatowych.

Więcej...