Start Start Kontakt Kontakt

Projekt polsko-niemiecki - zaproszenie

BuchenwaldPolska YWCA wraz z niemiecką organizacją Kultury w Kontakcie organizują między 26 lutego a 7 marca 2012 r. w Weimarze-Buchenwaldzie polsko-niemieckie spotkanie młodzieży "O przypominaniu i zapominaniu" - Jak ludzie i narody traktują swoją wiedzę o II wojnie światowej i nazistowskiej dyktaturze?

Więcej...

Wymiana młodzieży - rekrutacja

Wymiana młodzieży - Rumunia i GrecjaZwiązek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA poszukuje uczestniczek/uczestników wymiany młodzieżowej "Razem przeciwko biedzie!", która odbędzie się w dniach 26.08-08.09.2011 r. w Bran (Rumunia) i w Paralii Katerini (Grecja). Nabór trwa do 17 lipca.

Więcej...

Obradowało walne zebranie członkiń Polskiej YWCA

wymiana - foto11 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyło się coroczne walne zebranie członkiń Związku Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA, które przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe ustępującego zarządu i wybrało nowe władze - zarząd i komisję rewizyjną.

Więcej...