Start Start Kontakt Kontakt

Rok 2020 – rokiem samorządności

Logo Rok Samorządności 2020

8 marca minęła trzydziesta rocznica uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym, a zbliża się rocznica rozpisanych na jej podstawie wyborów do samorządów. Właśnie zawiązała się Koalicja Rok Samorządności 2020, która chce uczcić te jubileusze działaniami edukacyjnymi.

Uchwalenie z inicjatywy Senatu RP ustawy o samorządzie terytorialnym było momentem zwrotnym w polskiej historii: umożliwiło przeprowadzenie pierwszych od pół wieku prawdziwie wolnych wyborów i stanowiło restytucję demokracji lokalnej. Dzięki wdrożeniu tej ustawy realna władza na poziomie lokalnym wróciła do obywateli gmin, miast i miasteczek w całej Polsce.

Trzydzieści lat sprawnego funkcjonowania samorządu terytorialnego to niewątpliwie jeden z największych sukcesów III Rzeczpospolitej.

Do Koalicji Rok Samorządności 2020 przystąpiły organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne oraz grupy nieformalne, zainteresowane rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Głównym celem Koalicji jest obywatelska „edukacja dla demokracji” w duchu wolności, samorządności i solidarności.

W ramach Koalicji Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przygotowuje pakiet edukacyjny pt. „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym”, który będzie zawierał sześć scenariuszy lekcji dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Pakiet przeznaczony jest do wykorzystania przez nauczycieli szkół podstawowych (8 klasa) i ponadpodstawowych (1 i 2 klasa) oraz edukatorów i animatorów.

– Projekt narodowej lekcji o samorządzie terytorialnym ma na celu nie tylko propagowanie idei samorządności terytorialnej, ale przede wszystkim wyposażenie ucznia w rzetelną wiedzę dotyczącą samorządności i tym samym kształcenie świadomego, aktywnego obywatela – podkreśla Cezary Trutkowski prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Natomiast Społeczna Inicjatywa 30. Rok Wolności planuje organizację warsztatów „Wolność-
Samorządność-Solidarność”, skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych w całej Polsce. Głównym ich celem będzie zainteresowanie młodych uczestników aktywnością obywatelską na rzecz środowiska lokalnego, samorządności w swoim najbliższym otoczeniu oraz korzystania z prawa wyborczego.

W warsztatach będą brali też udział nauczyciele i przyszli nauczyciele (studenci), co pomoże im zredefiniować swoja rolę w kierunku bycia mentorami dla uczniów i rozwinie ich umiejętności pracy metodami interaktywnymi, w duchu wartości otwartego społeczeństwa obywatelskiego. – Na początku chcemy odwiedzić Bielsko-Białą, Lublin i Poznań. Potem kolejne miasta, miasteczka i wsie. Chcemy dotrzeć wszędzie tam, gdzie warto rozmawiać o kluczowych dla demokracji w Polsce wartościach, takich jak: wolność, samorządność i solidarność – zaznacza Jacek Michałowski, lider Inicjatywy 30. Rok Wolnosci.

Działania Koalicji będą relacjonowane na stronie internetowej www.roksamorzadnosci.pl. Koalicja ma charakter otwarty i organizacje samorządowe oraz pozarządowe do dołączenia i wspólnego świętowania 30-lecia polskiej samorządności pod has łem „Nie ma wolnosci bez samorządności!”