Start Start Kontakt Kontakt

„16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”

Logo kampanii „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”

Polska YWCA włącza się w akcję „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”. Popieramy apel posłanki do Parlamentu Europejskiego Sylwii Spurek.

Kampania „16 dni przeciw przemocy wobec kobiet” odbywa się nieprzerwanie od 1991 roku pomiędzy Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet (25 listopada) a Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (10 grudnia). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

„Jako feministka, jako Posłanka Parlamentu Europejskiego i sprawozdawczyni Parlamentu ds. ratyfikacji Konwencji Stambulskiej oraz jako była Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich każdego roku zwracam się do wszystkich o włączenie się do tej kampanii i pokazanie, że trzymają stronę kobiet. To kobiety są bowiem najczęściej ofiarami przemocy w rodzinie” - pisze posłanka do Parlamentu Europejskiego Sylwia Spurek.

Jak przypomina, według statystyk policyjnych w Polsce w 2018 r. ofiarami przemocy domowej padło blisko 89 tysięcy osób, z czego prawie 74 proc. stanowią kobiety. Natomiast sprawcami przemocy w rodzinie w ponad 90 procentach stanowią mężczyźni.

Posłanka wskazuje, że statystyki nie pokazują rzeczywistej skali przemocy domowej: wiele ofiar jej nie zgłasza, nie ma zaufania do policji, prokuratury, sądów, wręcz obawia się o swoje życie, lub po prostu wstydzi się. „Mówiąc, że trzymamy stronę kobiet oddajemy więc kobietom wiarygodność i przypominamy, że wina za przemoc zawsze leży po stronie sprawcy, nigdy zaś ofiary” - podkresla Sylwia Spurek.

W tym roku kampania toczy odbywa się pod hasłem „Trzymam stronę kobiet” i ma na celu zwrócić uwagę na szkodliwe mity na temat przemocy domowej, które utrudniają skuteczne rozwiązywanie tego problemu.