Najlepszym sposobem obrony Polski jest wierność Ewangelii

Opublikowano: 23 stycznia 2018

Polska YWCA skierowała specjalny list do wszystkich parlamentarzystek. To reakcja na wcześniejsze wystąpienie posłanki Krystyny Pawłowicz do kard. Kazimierza Nycza w sprawie migrantów i uchodźców z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Polska YWCA apeluje, by posłanki i senatorki stały się inicjatorkami budowania nowej polityki państwa w tej dziedzinie.

„Najlepszym sposobem obrony Polski przed 'naporem bezbożnych nurtów lewackich' i 'agresją islamu' jest wierność Ewangelii” - stwierdzono w liście podpisanym przez honorową prezydentkę Birutę Pachnik oraz prezydentkę Iwonę Pasichnyk i wiceprezydentkę Alinę Kozińską-Bałdygę.

Autorki listu podkreślają, że narodowa cechą Polaków jest odwaga i wzywają, by użyć jej i w kwestii uchodźców. Wskazują jednocześnie, że odwagi dodawał nam św. Jan Paweł II, uznając za swoje przesłanie słowa „Nie lękajcie się”. Wskazują też, że tragiczne warunki życia w wielu częściach świata to nie tylko efekt kolonializmu, ale także zmian klimatycznych. Za zmiany klimatu zaś szczególnie odpowiedzialni powinniśmy się czuć także my.

Innym ze wskazanych powodów, dla których efektywna pomoc uchodźcom stała się obowiązkiem Polaków, jest pomoc, jakiej nasi rodacy doznali w czasie II wojny światowej. Jako przykłady wskazano lisy żolnierzy Armii Andersa w krajach Bliskiego Wschodu, a także pomoc udzieloną w Indiach tysiącom polskich dzieci, ewakuowanych ze Związku Radzieckiego.

Jako szczególnie pożądaną i efektywną uznano pomoc dla migrantów w dziedzinie edukacji. Polska YWCA zwraca się z prośbą do parlamentarzystek o inicjatywę ustawodawczą, która ułatwi migrantom i uchodźcom kształcenie w polskich szkołach i na polskich uczelniach. Jak podkreślono, dzięki temu migranci i uchodźcy będą mogli poznać naszą kulturę i historię, stając się swoistymi ambasadorami naszego kraju. Będą też mogli przygotować się do odbudowy swoich krajów ze zniszczeń wojennych.

„Kiedyś Polacy nie wahali się walczyć i umierać 'za naszą i waszą wolność'. Dziś potrzebny jest przykład Polski, która umie w mądry sposób korzystać z wolności i poprzez praktyczne działanie dawać nadzieję na solidarność międzyludzką wszystkim ludziom na świecie, niezależnie od ich koloru skóry, kraju pochodzenia i wyznawanej religii" - stwierdzono na zakończenie listu do parlamentarzystek.

ikonka pobierzList Polskiej YWCA do parlamentarzystek (PDF - 271 KB)