Start Start Kontakt Kontakt

Europejska YWCA zmienia oblicze - spotkanie regionalne

Na regionalnym spotkaniu w czeskich Celekovicach (1-4 listopada 2012 r.), w historycznym głosowaniu wybrano zarząd Europejskiej YWCA, w którego skład po raz pierwszy weszły wyłącznie kobiety poniżej trzydziestego roku życia.

Najstarsza w Zarządzie, prezydentka E-YWCA, Anna Magnussen ma 30 lat. W składzie zarządu znalazły się między innymi Szwajcarka Nora Blixen, studentka teologii i Dunka Brigitte – studentka psychologii. Kraje Europy Wschodniej reprezentuje bardzo doświadczona w strukturach Iryna Rodygina z Ukrainy.

Europejska YWCA zbiera się co dwa lata, by omówić aktualne problemy i wyzwania. Europejskie organizacje, jako jedyne z całego globalnego ruchu stu sześćdziesięciu organizacji lokalnych, zdołały utworzyć regionalną strukturę, która wspiera działania struktur krajowych i służy jako efektywna sieć wymiany doświadczeń i zasobów.

Od kilku lat jednym z priorytetów Ruchu jest przywództwo dziewcząt i młodych kobiet. Dlatego spotkanie w Czechach zostało zdominowane przez młode członkinie (stanowiły około 60 proc. wszystkich delegatek).

Spotkanie, oprócz wymiaru towarzyskiego i integracyjnego, wyboru nowych władz i zarysowania strategii na najbliższe dwa lata, miało i inny, bardziej gorzki wymiar. Członkinie wyraziły swoje niezadowolenie z przeniesienia środka ciężkości – od lat w centrum zainteresowania ruchu pozostają kraje globalnego Południa. Europa w ostatnich latach doświadcza regresu w kwestii równouprawnienia kobiet, europejskie organizacje walczą o przetrwanie, a w swoich wysiłkach wydają się osamotnione.

 

Więcej o spotkaniu - na blogu:

ikonka linkWe are leaders - European YWCAs Meeting

ikonka linkTogether we can do it!