Start Start Kontakt Kontakt

Po spotkaniu Europejskiego Lobby Kobiet

Uczestniczki spotkania Europejskiego Lobby Kobiet, które odbyło się w dniach 11-13 maja 2012 w Budapeszcie, zgłosiły potrzebę większej koncentracji na problemach lesbijek i kobiet transseksualnych oraz zajęcia się rosnącym problem przymusowej sterylizacji kobiet niepełnosprawnych i Romek.

Umiejscowione w Brukseli Europejskie Lobby Kobiet (European Women's Lobby - EWL) zrzesza kobiety ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, krajów kandydujących (Turcja, Chorwacja, Mołdawia) i organizacji kobiecych działających na poziomie ogólnoeuropejskim. Zadaniem EWL jest dążenie do poprawy sytuacji europejskich kobiet poprzez:

  • koordynację europejskich kobiecych organizacji pozarządowych,
  • pełnienie roli łącznika między organizacjami a ustawodawcą,
  • wpływanie na legislację unijną i działania innych ważnych instytucji ponadpaństwowych.

Celem spotkania było przedyskutowanie najbardziej obecnie palących problemów:

  • równości płac,
  • strategii na rzecz równych emerytur (obecnie 20% kobiet w Belgii nie otrzymuje emerytury, w Hiszpanii - 27%, na Malcie - 34%, w Polsce - 2,1%),
  • zielonej ekonomii jako ekonomii feministycznej,
  • regresu w kwestii równości płci w Europie, szczególnie udziału w życiu publicznym (w odbywających się w tym roku wyborach w Rumunii nie wystartuje żadna kobieta).

Europejską YWCA reprezentowała w Budapeszcie polska sekretarz generalna. Spotkanie zorganizowano w Budapeszcie w geście solidarności z węgierskimi feministkami, szczególnie dr Agnes Gereb, aresztowaną i więzioną niezależną położną. O jej sprawie szeroko informowała między innymi polska Feminoteka.

 

ikonka linkWięcej o działalności Lobby

ikonka linkPolski sekretariat Lobby