Start Start Kontakt Kontakt

Obradowało walne zebranie członkiń Polskiej YWCA

wymiana - foto[walne4][walne5][walne6][walne7][walne8][walne9]11 czerwca 2011 r. w Warszawie odbyło się coroczne walne zebranie członkiń Związku Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich Polska YWCA, które przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe ustępującego zarządu i wybrało nowe władze - zarząd i komisję rewizyjną.

Podczas zebrania:

  • oficjalnie zakończyłyśmy współpracę z dotychczasową sekretarz generalną Agnieszką Rudkowską;
  • członkinie przyjęły sprawozdanie merytoryczne i finansowe ustępującego zarządu;
  • przeprowadzone zostało głosowanie, w którego wyniku wyłoniono nowe władze:

Zarząd

Alina Kozińska-Bałdyga - prezydentka
Eugenia Weremczuk - wiceprezydentka
Ewelina Zubek - wiceprezydentka
Anna Paradowska - sekretarz generalna
Halina Radacz - członkini

Komisja Rewizyjna

Barbara Kozakiewicz - przewodnicząca
Agata Skierska
Małgorzata Lewandowska

 

 

 

 

 

 

Nowa sekretarz generalna jest najmłodszą spośród wszystkich sprawujących tę funkcję na świecie.

Zgromadzenie oficjalnie afiliowało nowe Koło Korzecznik (woj. wielkopolskie).

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za obecność i wsparcie.