Ruszył projekt "Partnerstwo SRW"

Opublikowano: 02 lutego 2011

Partnerstwo SRWOd grudnia 2010 do grudnia 2012 roku Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie z Polską YWCA realizuje projekt "Partnerstwo Stowarzyszeń Rozwoju Wsi" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL.05.04.02-00-531/10).

Finansowanie

Projekt zwyciężył w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo-szkoleniowej dla organizacji pozarządowych".

Cel ogólny

Celem ogólnym projektu jest budowanie podstaw systemu współpracy i wsparcia Stowarzyszeń Rozwoju Wsi prowadzących Małe Szkoły i Małe Przedszkola, zgodnego z ich potrzebami i specyfiką działania.

Cele szczegółowe

1. Stworzenie przy czterech Stowarzyszeniach Rozwoju Wsi Regionalnych Centrów Wsparcia (RCW) jako instytucji wspierających Stowarzyszenia Rozwoju Wsi prowadzące placówki edukacyjne w czterech województwach – mazowieckim, opolskim, pomorskim i wielkopolskim.

W powołanych do życia Regionalnych Centrach Wsparcia Federacja Inicjatyw Oświatowych zatrudni na okres 18 miesięcy po trzy osoby budujące Centrum: lidera animującego współpracę z SRW i jednostkami samorządu terytorialnego, fundraisera poszukującego środków na funkcjonowanie Centrum i wspieranie stowarzyszeń, a także specjalistę ds. księgowości. Zostaną wyposażone biura czterech RCW. Zadaniem RCW będzie dotarcie do innych SRW z powiatu i województwa z przygotowaną ofertą obejmującą szkolenia, poradnictwo, a także upowszechnianie treści rozbudowywanej w projekcie strony www.srw.fio.org.pl.

2. Podniesienie jakości pracy SRW. Odbędzie się to poprzez: przeszkolenie w kursie trenerskim 18 osób (w zakresie kompetencji trenerskich oraz wiedzy merytorycznej), które będą mogły prowadzić szkolenia organizowane przez RCW; zorganizowanie poradnictwa prawnego; wypracowanie standardów jakości pracy SRW i ich upowszechnienie.

3. Wzmocnienie roli FIO jako federacji ogólnopolskiej – Krajowego Centrum wspierającego RCW i SRW, moderującego współpracę SRW i wymianę informacji o ich działaniach oraz reprezentującego ich interesy

4. Poradnictwo i pomoc w zakładaniu nowych SRW (Krajowe Centrum i RCW jako inkubatory nowych organizacji pozarządowych).

Działania podejmowane w projekcie

 

Koordynatorką projektu jest Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej informacji - na stronie Stowarzyszeń Rozwoju Wsi